Medarbetare

Stefan Almarlind

Stefan Almarlind har 15 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin både som operatör och i ledande befattningar inom produktion och kvalitet.
Stefan brinner för att bidra med kvalitetsutveckling hos sina kunder och att vidareförmedla sitt kunnande och engagemang till de företag som anlitar honom. Hans nyfikenhet och engagemang är framgångsfaktorer som får ledning och medarbetare att sträva mot gemensamma mål.
Stefan har även drivit egen konsultfirma inom Lean Produktion med fokus på Styrelse, ledarskap samt medarbetarskap inom de flesta branscher.

Läs mitt CV

Magnus Andersson

Magnus har bred erfarenhet av IT-baserade tjänster. Magnus är projektledare med ansvar för affärsmässiga och tekniska aspekter i projekten. Magnus har studerat datateknik vid Luleå tekniska högskola. Magnus har tidigare erfarenhet från telekombranschen både som konsult och från Telias utvecklingsbolag Telia Research.

Läs mitt CV

Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar arbetar med logistik- och ledningsutveckling i tillverkande industri. Han har främst erfarenhet av trä- och byggbranschen, men har också arbetat inom fordonsindustrin. Styrkan är att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv med tydlig koppling till resultat.
Jarkko är teknologie doktor inom träbyggnad med inriktning mot logistik.

Läs mitt CV

Jenny Furtenbach

Jenny Furtenbach brinner för problemlösning och förbättringsarbete och värdesätter delaktighet, långsiktighet och samarbete över organisationsgränserna.
Hon har många års erfarenhet från tillverkningsindustrin och har haft olika ledande befattningar. Dessutom har hon arbetat i IT-branschen och är en fena på analyser och datasammanställning.
Jenny är utbildad systemvetare och har en breddmagister med inriktning mot industriell logistik.

Anna Hallberg

Anna Hallberg brinner för att utveckla lösningar tillsammans med ledning och medarbetare och att skapa hållbara resultat. Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare i gruvbranschen och har erfarenhet av förbättringsarbete, flödeseffektivisering och coaching. Ledord för Anna är engagemang, kvalitet, värdeskapande och helhetssyn.

Läs mitt CV

Moa Hedestig

Moa Hedestig har bred erfarenhet av produktions- och kvalitetsutveckling inom tillverkande industri samt service och tjänster. Att se verksamheter ur ett processperspektiv och undvika suboptimering är hennes styrka. Gå ut och se eller mäta verkligheten är en självklarhet för att identifiera problem och hitta lösningar. Moa vill se resultat av sina insatser och är målinriktad. Genom samarbete med ledning, medarbetare, kunder och leverantörer skapar hon förutsättningar för delaktighet och ökad effekt av förbättringsarbetet.
Moa är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning kvalitetsteknik.

Läs mitt CV
Ola Hertzberg

Ola Hertzberg

Ola är en konsult med många års erfarenhet av IT-system och databaser. Olas första och största fokus är användarna. Han utgår alltid från deras kunskaper och erfarenheter, både vad gäller att förstå problemställningen och att skapa användarvänliga system och gränssnitt. Ola har erfarenhet från pappersmassa- och flygindustrin och har drivit egen konsultfirma i fem år.

Läs mitt CV

Hannah Hjerpe

Hannah är nyfiken och frågvis som person och har god erfarenhet av produktion och inköp i tillverkande företag. Hon ser värdet i varje människa och vad ett bra ledarskap kan bidra med. Enkelhet, tydlighet och användarvänlighet är något hon strävar efter i sitt arbete.
Hannah har studerat industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle där hon även undervisat i produktion och logistik samt deltagit i forskningsprojekt.

Läs mitt CV

Matilda Höök

Matilda har erfarenhet som projektledare och ledarcoach inom produktions- och kvalitetsutveckling. Hon har varit verksam i hela kedjan, från utveckling av strategier, affärsmodeller och produktionssystem på koncernnivå till coachning och införande av Lean produktion på medarbetarnivå.
Matildas styrka är hennes entusiasm och positiva energi som får ledning och medarbetare att engagera sig i nyskapande utvecklingsarbeten, samtidigt som hon arbetar med ett analytiskt, logiskt och systematiskt tillvägagångssätt.
Matilda är Teknologie doktor i Träbyggande med inriktning mot industriellt byggande och lean kultur.

Läs mitt CV
David Johansson

David Johansson

David är en lösningsorienterad konsult med lång och bred erfarenhet inom utveckling, integration och drift av IT-system. Han har studerat datavetenskap vid Linköpings Tekniska Högskola samt fristående kurser. David har tidigare erfarenhet av tillverkningsindustrin och av tullhantering. David har även drivit egen konsultfirma där han har arbetat i teknikens framkant och utvecklat proof of concepts för framtida system.

Läs mitt CV

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson är en erfaren logistikkonsult med fokus på produktionsstrategi, lagerstyrning, planering och affärssystem. Han är civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning mot logistik.
Fredrik har tidigare arbetat som logistikchef inom fordonsindustrin. Han är väl förtrogen med både stål- och bilbranschen och har mycket tung erfarenhet av produktionsplanering och distribution i tillverkande företag.

Läs mitt CV

Emmelie Konradsson

Emmelie har erfarenhet av att arbeta i ledande befattning inom underhåll samt projektledning. Hon drivs av att se flöden effektiviseras, processer förbättras och människor växa. Emmelie vill bidra och inspirera till utvecklande ledarskap i alla sorts verksamheter.

Emmelie är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning risk management på Umeå Universitet.

Läs mitt CV
Jenny Larsson

Jenny Larsson

Jenny har flera års erfarenhet av Lean Production i tillverkande industri. Att gå ut och se problem i verkligheten är en självklarhet för Jenny, vilket medför att arbetet alltid sker i nära samarbete med produktionen. Fokus är att hitta det mest effektiva sättet att lösa problem och framför allt att hela tiden förbättra och utveckla. Jenny är civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning mot produktion.

Läs mitt CV

Fredrik Lindgren

Fredrik har lång erfarenhet som konsult och tycker att det är kul att utmana krångliga flöden och gamla arbetssätt, såväl intern som externt hos sina kunder. Han driver sina projekt med professionalitet och ödmjukhet för att hela tiden fokusera på att lösa riktiga problem. Att utveckla personliga relationer med beställare är viktigt för framgång i utvecklingsprojekten.

Läs mitt CV

Pernilla Lirell

Pernilla drivs av att se förbättringar, både i verksamheten och i form av människor som växer. Med sig har hon erfarenhet från ledande befattningar inom tillverkande industri och gruvindustrin. I dessa branscher har hon arbetat med produktion, planering, strategiskt inköp och verksamhetsutveckling. Pernilla har ett brinnande intresse för människor och som person bidrar hon med energi och entusiasm. Förmågan att se flödet som en helhet är en av hennes främsta styrkor och med hjälp av den kunskap och erfarenhet som finns i flödet löser hon riktiga problem.
Pernilla är civilingenjör med inriktning mot produktionssystem.

Läs mitt CV

John Näslund

John Näslund arbetar med utveckling av IT-system med ett starkt användarfokus. Hans erfarenhet inkluderar utveckling och testning av kommunikationssystem och affärssystem. Själv säger han att han kan lite om väldigt mycket.
John är teknologie doktor inom arbetsvetenskap med inriktning mot IT.

Annica Nilsson

Annica har lång erfarenhet från den finansiella sektorn där hon arbetat med regelefterlevnadsfrågor i egenskap av compliance. Att omsätta teori till praktik och få verksamheten att jobba efter de mål och enligt den kultur som eftersträvas är en viktig ledstjärna för henne. Detta har även varit en grundsten när hon under många år undervisade på Luleå tekniska universitet. Annica är civilekonom med inriktning mot redovisning och revision. Hon har både arbetat som revisor och drivit egen firma inom området.

Läs mitt CV

Magnus Olsson

Magnus har lång erfarenhet av arbete i tillverkande industri med internlogistik, processteknik och verksamhetsutveckling. Han har bred erfarenhet av att arbeta praktiskt med att införa Leanfilosofin i såväl tillverkande företag som i tjänsteverksamheter. Magnus tycker mycket om möten med människor och har lätt för att engagera och motivera andra till att tänka om och tänka nytt. Magnus har även drivit egen konsultfirma inom Lean Produktion med fokus på Styrelse, ledarskap samt medarbetarskap inom de flesta branscher.

Läs mitt CV
Maria Öqvist

Maria Öqvist

Maria har bred erfarenhet av produktion och logistik från flera olika branscher. Hon har haft ledande befattningar inom produktion, projektledning, logistik och inköp. I sina olika roller har hon alltid strävat efter förbättrade processer i både produktion och administration. Maria är civilingenjör med inriktning mot produktionssystem.

Läs mitt CV
Henrik Petterson

Henrik Petterson

Henrik arbetar med att utveckla affärer genom ett stort tekniskt kunnande. Verksamhetsutveckling via affärsprocesser och produktifiering är starka drivkrafter sedan han startade sitt första egna företag för tio år sedan. Han är utbildad i industriell ekonomi vid högskolan i Gävle. Henrik har tidigare erfarenhet från både forskningsinstitut och industri.

Läs mitt CV

Martin Olsson Saebö

Martin har mångårig och bred erfarenhet från olika roller inom tillverkningsindustrin; allt från processutveckling och arbetsledning till kvalitetskontroll och projektstyrning. Martin brinner för ordning och reda och strävar alltid efter att basera beslut på fakta för att undvika slöseri och onödigt arbete. Att se helheten samt att tydligt visualisera och skapa delaktighet är tre viktiga faktorer i all form av förbättringsarbete.

Martin har Civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi med inriktning mot kvalitetsutveckling och med produktion som teknisk profil.

Läs mitt CV

Jennie Söderlind

Jennie har många års erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkningsindustrin, som tekniker, som projektledare och i ledande befattningar. Hon har arbetat länge med leanfilosofin som grund och strävar alltid efter bra arbetssätt utan slöserier och med tydliga flöden. Jennie gillar struktur och ordning och har en god förmåga att se helheten ur ett strategiskt perspektiv och att kunna prioritera rätt åtgärder för att nå resultat.

Jennie är civilingenjör inom Ergonomisk Design och Produktion med inriktning Produktion.

Läs mitt CV
Anders Sörqvist

Anders Sörqvist

Anders Sörqvist är en erfaren konsult som har två par skor med stålhätta och ser till att det händer saker i verksamheten. Anders har förståelse för de strategival som finns i ett tillverkande företag och kan även omsätta strategierna till handling. Anders är utbildad civilingenjör och har under många år undervisat samt handlett civilingenjörer vid Luleå Tekniska Universitet. Idag är utbildningarna oftast företagsinterna men Anders gästspelar ofta på LTU och är även lärare inom stiftelsen PLAN utbildning.  Anders brinner för området Lean Produktion där han är en eldsjäl inom området i Norra Sverige.

Läs mitt CV

Charlott Svensson

Charlott har erfarenhet av produktions- och kvalitetsutveckling från flera branscher. Hon har arbetat med verksamhetsutveckling i olika former, från dagligt arbete till större projekt och investeringar. Detta i samarbete med personal, ledning, leverantörer och kunder.
Hon brinner för att alltid hitta en lösning och tycker att den största återkopplingen med förbättringsarbete är att få arbeta nära människorna i verksamheten och stötta dem att lyckas med det de inte trodde var möjligt.
Charlott är civilingenjör med inriktning mot produktionsteknik.

Läs mitt CV

Johan Tingström

Johan har bred erfarenhet inom process- och verkstadsindustrin där han arbetat i ledande befattningar med fokus på planering, logistik, affärssystem och produktionsutveckling.
Johan arbetar gärna tillsammans med personal i de operativa processerna för att mäta och utveckla verklighetens utmaningar. Han har ett analytiskt, ärligt och systematiskt tillvägagångssätt för att skapa långsiktiga förbättringar tillsammans med både ledning och medarbetare.

Läs mitt CV

Mattias Wennström

Att skapa stabila och tydliga arbets- och produktflöden är Mattias passion. Hans ledord för ständig förbättring är syfte, mening, delaktighet, lyhördhet, dialog, förtroende, exempel, reflektion, tvärfunktionellt samarbete, disciplin, uthållighet och långsiktighet. Mattias har arbetat som konsult inom LEAN och som Produktions- och Logistikchef på Scania och Atlas Copco. Hans utbildning är civilingenjör med inriktning industriell ekonomi.

Läs mitt CV