Vi löser riktiga problem

Och vi gör det genom att kombinera teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet.

iTid levererar konsulttjänster inom logistik och produktion. Vi brukar säga att vi förbättrar flöden. För oss innebär flöde dels det fysiska materialflödet och dels flödet av information. iTid utvecklar kundens affär genom bättre planering och styrning av hela flödet.

Vi har beprövade metoder och erfarna konsulter inom följande områden:

  • Materialförsörjning, från strategiskt inköp till lagerstyrning
  • Produktionsplanering, från sälj- och verksamhetsplanering till detaljplanering
  • Produktionsstyrning, från produktionsstrategi till daglig styrning
  • Underhållsprocessen, från förebyggande till avhjälpande underhåll
  • Verksamhets- och ledningssystem

När vi levererar en idé vill vi att den genomförs. När vi levererar en strategi till ledningen vill vi att den fungerar i den enskilde medarbetarens vardag. iTid följer med hela vägen. Från idé till verklighet, från ledning till produktionsgolv, från leverantör till kund. Vi åstadkommer detta genom att eftersträva långsiktiga relationer med våra kunder och genom att använda konsulter med praktisk erfarenhet från olika delar av ett företags organisation.

Verksamhetsutveckling handlar om att göra saker bättre och att lösa problem. Det gäller att kunna identifiera vad som är ett riktigt problem och vad som endast är symptom orsakat av ett riktigt problem. Vår affärsidé bygger på att hitta det riktiga problemet och lösa det. Det är vi bra på.