Underhållsprocess

Boliden // Aitik

Bolidens Aitikgruva är världens mest effektiva och produktiva koppardagbrott. Varje dag, dygnet runt, bryter och hanterar gruvbolaget en stor mängd berg och hanteringen sker med några av världens största maskiner. Malmen som bryts har mycket låga halter av koppar, lägre än vad de någonsin varit. Samtidigt ökar tillgången på koppar på världsmarknaden.

För att säkerställa Aitiks långsiktiga utveckling måste Boliden vara världsbäst på produktivitet och kostnadseffektivitet. En av framgångsfaktorerna är ett effektivt underhåll som säkerställer god tillgänglighet och tillförlitlighet på mobila maskiner.

Tillsammans med Bolidens egna resurser jobbade konsulter från iTid med ett projekt för ökad produktivitet och minskat slöseri i underhållsprocessen. Se figur 1

process

Figur 1. Underhållsprocessen på Boliden

Projektet bedrevs i fyra faser: 1-Mobilisera/designa. 2-Installera. 3-Implementera. 4-Underhålla.

Handlingsplan

Figur 2. Införandeprocessen

Resultat

En handlingsplan finns utarbetad. Se figur 2! Under första delen av projektet var det fokus på förståelse och på att skapa samsyn kring de utmaningar som finns för att nå en effektiv underhållsprocess.

Under andra delen av projektet var syftet att öva in det nya arbetssättet och säkerställa att det finns en fungerande process för ständiga förbättringar. Underhållsprocessen ska fortsätta att utvecklas även om projektet är avslutat.


Exempel

Säkerhetsprojekt

iTid arbetar med att stötta företag med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematik hjälper ledare i organisationer att fokusera på rätt saker och skapar trygga medarbetare.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering

iTid kan sälj- och verksamhetsplanering.

Läs mer

Underhållsprocessen

iTid hjälper företag att förbättra underhållet. Hos Boliden gällde det att öka tillgänglighet och tillförlitlighet för företagets grävmaskiner i Aitik.

Läs mer

Projektledning vid nyinvestering

När ett företag behöver nyinvestera bidrar iTid med projektledning.

Läs mer

Flexibel produktion

iTid bistår företag med att skapa en mer flexibel och flödeseffektiv produktion.

Läs mer

Planeringsorganisation

iTid har expertkompetens inom produktionsplanering, affärssystem och lagerstyrning. Med den kompetensen hjälper iTid företag att ta fram en ny planeringsorganisation.

Läs mer

IT-strategi

iTid hjälper till med en genomtänkt IT-strategi som gör att frågorna avdramatiseras och IT blir en fråga som alla andra.

 

Läs mer

Ställtidsreduktion

iTid bistår företag med att minska ställtiderna – ett sätt att öka kapacitet och korta ledtider, samtidigt som det minskar det bundna kapitalet i form av produkter i arbete.

Läs mer

Lean ledarskap

iTid jobbar jobbar med Lean. En viktig del i det arbetet är att utveckla företagens ledarskap.

Läs mer

Materialflödesanalys

iTid utvecklar verktyg för materialflödesanalys. Verktyget är skapat i Excel och är enkelt men kraftfullt. Det gör det är lätt att simulera olika scenarion för att se vilka effekter de får på verksamheten.

Läs mer

Effektiv distribution

Godstransporterna tilltar med den starka tillväxten i städerna. Trots utbyggnaden av ny infrastruktur kommer trängseln i vägnätet att öka. Det finns därför ett generellt behov av effektivare lösningar för distribution av gods i dagens transportsystem. Genom samlastning av gods och avfall kan distributionen effektiviseras.

Läs mer