Digitalisera inte dina slöserier

Digitalisering är ett trendigt begrepp som många gånger väntas lösa alla problem. Många springer fort fram i digitaliseringsträsket och känner stressen av att bliomkörda av sina konkurrenter. Hur kan ni använda digitalisering på ett smart sätt för att effektivisera era processer, underlätta vardagen och bli bäst i klassen.

Se PDF för schema och detaljer.

När: 12/9

Var: Umeå

Du kan anmäla dig här.